نمایندگی های معتبر فروش تهران

منطقه 3

داروخانه سهروردي- ميرداماد-نماينده
داروخانه شبانه روزي آفريقا-نماينده
داروخانه شبانه روزي ياسان-نماينده (مريم زماني)
داروخانه ارکيده-شيخ بهايي-نماينده *(مرضيه کمال علوي)
داروخانه قانون-نماينده *(حسن عاشوري)
داروخانه آلفا (محمد رضا گل)
داروخانه آناهيد-نماينده (محمد لطفي)
داروخانه بهين-نماينده * (فاطمه اطيابي)
داروخانه قلهک-نماينده
داروخانه کشاورز-نماينده (رحيم کشاورز)
داروخانه کلکتي (سوسن کلکتي)
داروخانه پارتيان-نماينده * (غلامحسين کلانتري)
داروخانه پاسداران-نماينده *(بهروز خادمي)
داروخانه لاله -نماينده*(آزيتا نيازاده)
داروخانه پيشرو-نماينده * (علي اکبر هيرمنديها)
داروخانه تاش(بهزاد)-آفريقا-نماينده
داروخانه مبارکي(فرامرز مبارکي)-نماينده
داروخانه مخصوص- ظفر-نماينده(ميتراصالحي)
داروخانه حرير فروش-نماينده  (شادي حرير فروش)
داروخانه حسن دباغي - نماينده (حسن دباغي)
داروخانه دروس-نماينده *(زهرا صفاري)
داروخانه دکتر برادران حسيني- شريعتي- نماينده(رقيه برادران حسيني)
داروخانه دکتر پريسا مقدم- دولت- نماينده*(پريسا مقدم)
داروخانه مرکزي ونک -نماينده *
داروخانه ملاصدرا - نماينده*
داروخانه مليکا -نماينده
داروخانه دکتر خسرواني- وليعصر- نماينده(شهين خسرواني)
داروخانه ميرداماد-نماينده *(سيد مجتبي جمالي)
داروخانه دکتر رئيسي پور (فرنوش رئيسي پور)
داروخانه نوين ونک-نماينده
داروخانه دکتر شهلا شفيعي يخچال- نماينده(شهلا شفيعي)
داروخانه دکتر صفري امين- اسفنديار-نماينده
داروخانه هاشمي عليا-نماينده  (علي هاشم زاده کلهرودي)
داروخانه هدايت-نماينده *(ناديا جليلي ذوالفقاري)
داروخانه دکتر کريم زاده- ظفر-نماينده*(سارا کريم زاده)
داروخانه دکتر محبي- ملاصدرا-نماينده
داروخانه دکتر موسوي زاده- جردن(کاظم موسوي زاده)
سالن ارکيده -خانم هماکهن
فروشگاه روژا-وليعصر
فروشگاه زمرد-نماينده
فروشگاه زيبا کلام 2
داروخانه دکتر يزداني- وليعصر- نماينده(خسرو يزداني)
داروخانه دکتر يزدي- يخچال(احمد يزدي)
فروشگاه ملکوتي-نماينده
داروخانه دکتر حاجي سيدي
داروخانه دکتر منشادي(حميرادهقان منشادي)
داروخانه زهتاب چي(بيتا زهتاب چي)
داروخانه سالم(عليرضا سالم)