نمایندگی های معتبر فروش تهران

منطقه 6

داروخانه طسوج (محمود طاهري)
داروخانه عدالت - نماينده
داروخانه فارابي-نماينده(نازنين صدر)
داروخانه فاراد-نماينده* (فاطمه غني زاده)
داروخانه ايرانيان-نماينده
داروخانه فتح(امير فتحعليان)
داروخانه فردوسي*-نماينده(محسن منصوري)
داروخانه قديانلو(اسراء)-نماينده(مهدي خادمي)
داروخانه بخارست-نماينده *(صنعتي)
داروخانه بهزادي(بهسيما)-نماينده(غلامحسين بهزادي)
داروخانه قلب تهران(حميديان)-نماينده *(محمد حميديان)
داروخانه تخت طاووس(حسن خرسندي آملي)
داروخانه مرتضي بهرامي (بزرگ شهر)- نماينده(مرتضي بهرامي)
داروخانه حائري- نماينده
داروخانه مرکزي جمالزاده-نماينده *(مجيد خداپرست)
داروخانه دکتر پرديس- سپهبد قرني-نماينده(علي پرديس
داروخانه دکتر شباني- کريم خان- نماينده*(شهرزاد شباني )
داروخانه دکتر بهروز ديناروند
داروخانه يوسف آباد-نماينده *
داروخانه دکتر ليلا محمودي- وليعصر-نماينده
داروخانه دکتر ميرزا محمدي- زرتشت
داروخانه دکتر زهرا قنبري( توانير)-نماينده(
داروخانه دکتر نسيم نجفي- نماينده*(نسيم نجفي )
داروخانه دکتر هوشمند - نماينده(علي هوشمند )
داروخانه رامين-نماينده *