نمایندگی های معتبر فروش تهران

منطقه 7

داروخانه ابن سينا-نماينده(اخوان مقدم )
داروخانه بهارستاني -نماينده
داروخانه مکري-نماينده *(بهروز مکري )
داروخانه واعظ زاده( علامه)-نماينده(رضا واعظ زاده اسدي)
فروشگاه پاليز مرکزي
فروشگاه رز-نامجو (هادي درويشان)
داروخانه راسل -نماينده *(محمد تقي بهزادي)
داروخانه زهرائي-نماينده *