نمایندگی های معتبر فروش تهران

منطقه 8

داروخانه سها-نماينده *
داروخانه آيت-(جمشيد شيرواني )
داروخانه دکتر مهندسي-نماينده
داروخانه پاکان (علي قائمي )
داروخانه مجيديه(شکوه مهاجر کابلي
داروخانه معين الدين-نماينده *(زهرا معين الدين
داروخانه دکتر حاجي احمدي- علي حاج احمد)
داروخانه نجم الدين (فتوحي(خليلي)-نماينده
داروخانه دکتر کيميا شوقيان- تهران پارس- نماينده(کيميا شوقيان
فروشگاه روژا- تهرانپارس
فروشگاه ستاره -نماينده
داروخانه دکتر ارسلان باقري-نماينده*
داروخانه دکتر جلالي- نارمک -نماينده