چگونه محصول مناسب مراقبت از پوست خود در برابر آفتاب را انتخاب کنیم؟

در زمان انتخاب ضد آفتاب، علاوه بر در نظر گرفتن درجه اس پی اف، ساختار محصول نیز از اهمیت زیادی برخوردار است پس محصولی را انتخاب کنید که با پوست شما سازگارتر است. در این صورت شما قادر خواهید بود در صورت نیاز به مقدار لازم از آن استفاده کنید.

ساختار های نوآورانه محصولات ایزدین را برای حفاظت از پوست خود در برابر آفتاب امتحان کنید:

فیوژن واتر  – فیوژن فلویید – ژل کرمی –  جذب آنی بدون اثر چربی