خانه › محصولات › صورت › اینی شیاتیک
اینی شیاتیک
اینی شیاتیک

30 سالگی. مرحله جدیدی در زندگی پوست شما

«باطری های» درون سلول ها که سبب جوانی و فعال ماندن آنها می شوند، اثر خود را از دست می دهند و سبب بروز اولین چروک ها می شوند.
براساس تخصص لیراک در زمینه مبارزه با پیری، محصولات اینی شیاتیک به پوست کمک می کنند تا انرژی موردنیاز برای مقابله با اولین چروک ها را به دست بیاورد. در ترکیب منحصر به فردی از دانش و قدرت گیاهان یک پپتید بابیومیمتیک محرک همراه با عصاره گوجی، یک میوه فوق العاده انرژی بخش و آنتی اکسیدان، باطری های سلولی را دوباره شارژ می کنند تا جوانی پوست حفظ شود و تشکیل چروک به تأخیر بیافتد.