محصولات › ضد چروک › ضد چروک های نووی ین 3D › سرم نووی ین 3D

سرم ضد نووین 3D

این ضد چروک قوی و منحصر به فرد نتایج سریع و دراز مدت دارد، بازگرداننده ی شکل طبیعی چهره است و باعث روشن شدن آن می گردد. ساختار سبک این محصول استفاده همزمان آن را با کرم روز و شب برای نتیجه گیری بهتر و موثرتر امکان پذیر می سازد.

 

ترکیبات:

  • Regenol DNA: با عوامل پیر کننده پوست مقابله می کند
  • Fibrolastyl 3D: بازگرداننده فرم طبیعی چهره و پر کننده خطوط و چروک هاست.
  •  Enzyme detoxifier
ضد رادیکال آزاد:
  • Encapsulated ferulic acid
  • Paraben-free, fine texture, delicate fragrance

 

روش مصرف:

به مدت یک ماه صبح و شب به تنهایی یا قبل از کرم های نووی ین روز یا شب استفاده شود.

 

 

30 میلی گرم

© 2019 Poober LLC. All Rights Reserved