محصولات › مراقبت از صورت › ضد چروک ها › کرم ریچ نیروانسک
کرم ریچ نیروانسک

حاوی ترکیبات کاملاً گیاهی با عملکرد مشابه  بوتاکس

 مناسب پوست خشک و خیلی خشک

 حاوی عوامل مرطوب کننده قوی

 می توان از کرم به صورت ماسک مغذی و ریلکس کننده هفته ای یک یا دو بار استفاده نمود. برای افزایش تاثیر این کرم می توان ابتدا از نوکسلنس اکلت و سپس از کرم استفاده نمود.

روش مصرف: صبح و شب  روی پوست تمیز صورت و دکلته استفاده شود.

©2019 Poober LLC. All Rights Reserved