محصولات › مراقبت از صورت › ضد چروک ها › نوکسلنس دتوکس (شب)
نوکسلنس دتوکس (شب)

نوکسلنس دتوکس، فلویید ضد چروک، شفاف کننده و سم زادی قوی پوست

 مخصوص استفاده در شب.

همانطور که می دانید اوج زمان سم زدایی پوست شب ها بین ساعت 10 شب تا 2 صبح می‌باشد. این سیستم با بالارفتن سن تضعیف می شود. کم خوابی نیز یکی دیگر از عواملی است که عملکرد این سیستم را تضعیف می کند. استفاده از نوکسلنس دتوکس سبب تقویت این سیستم می شود و به دنبال سم زدایی بازسازی پوست نیز افزایش و بهبود می یابد

©2017 Poober LLC. All Rights Reserved