مگنی فی سنس سرم لیراک

Magnificence Serum

Magnificence Red Serum
Intensive revitalizing treatment

معرفی محصول:سرم ضد چروک قوی که با %7 کمپلکس D-Glyox مانع از روند گلایکوکسیدیشن (عامل تخریب پروتئین‌های پوست) می گردد. روند نوسازی پوست را فعال می کند و شفاف کننده پوست است یا باعث جوانی و شفافیت پوست می شود.
30 ml
اثرات:
ضد چروک
سفت کننده پوست
بهبود دهنده کیفیت پوست
مغذی و شفاف کننده پوست
ترکیبات اصلی:
کمپلکس D-Glyox (عصاره گل انار، درخت ابریشم، پپتید لیپوزومی) رفع چروک های عمقی قابل رویت پیری.
عصاره گل هیبیسکوس با اثر شفاف کننده، بهبود دهنده کیفیت و جمع کننده منافذ باز پوست.
روش مصرف:
صبح و یا شب روی پوست تمیز پیش از کرم یا ژل کرم مگنی فی سنس استفاده شود.

پروانه بهداشتي (IRC):
9222288520178892