فلویید ضدآفتاب فتوریورس استادرم

PHOTO REVERSE FACE CREAM

HIGH PROTECTION ANTI-PIGMENT
PHOTO REVERSE FACE CREAM

 


معرفی محصول:

  • محافظت بسیار زیاد پوست دربرابرآفتاب
  • فلوئید ضدآفتاب بسیار قوی حتی در آفتاب شدید (UV-incellium)
  • دارای خاصیت ضدلک و روشن کننده لک های پوست(هایپوپیگمنتالین)
  • حاوی سلولارواتر جهت افزایش انرژی داخل سلولی
  • مناسب برای انواع پوست در تمام سنین

نحوه استفاده:

روزها روی پوست صورت و گردن به تنهایی و یا پس از کرم روز استفاده شود. در صورت آفتاب شدید هر 2ساعت تکرار شود.
توجه: در مورد کرم هایی که در اثر ماساژ لوله می شوند، ضد آفتاب ها روی پوست تمیز و قبل از این کرم ها استفاده شود

پروانه بهداشتي (IRC):
1145820872227577