نمایندگی های معتبر فروش تهران
منطقه چهارده

ردیف نام نشانی تلفن
1 داروخانه علیزاده بلوار ابوذر-بين پل چهارم و پنجم-نبش مسجد جامع ابوذر 33152978
2 داروخانه قائم ۲ پيروزي- نبرد شمالي- چهارراه فرزانه 33168695
3 داروخانه طهمورث اتوبان محلاتي-مخبر جنوبي-چهارراه عارف- پلاك 194 33026452
4 داروخانه اطمينان تهران-خ پيروزي-روبروي خ سوم نيروهوايي 77434159
5 داروخانه شكوفه تهران-انتهاي خ پيروزي -نبش خ مقداد 77470579

بازگشت

Ask

an EXPERT


پـوبر > پزشک مشاور و زیبایی

Get

in TOUCH

پـوبر > تماس با ما

اطلاعات تماس  |   باشگاه مشتریان   |   Contact us

© 2019 Poober Company