سنسی سس

پوست صورت می بایست دو بار در طول روز شستشو و پاک سازی گردد. یک بار صبح ها و یک با شب ها. شستشوی صبح ها به منظور برطرف کردن آلودگی ها و چربی های اضافی ترشح شده در طول شب، اهمیت دارد. همچنین شستشوی شبهای پوست به منظور پاک سازی آرایش و آلودگی های پوستی که در طول روز ایجاد شده اند، ضروری است.
  طبقه بندی محصولات
SENSYSES LIGHTENING CLEANSER 200ML  - پاک کننده روشن کننده سِنسی سِس
پاک کننده روشن کننده سِنسی سِس

SENSYSES LIGHTENING CLEANSER 200ML
SENSYSES SEBUM CLEANSER 200ML  - پاک کننده سبوم سِنسی سِس
پاک کننده سبوم سِنسی سِس

SENSYSES SEBUM CLEANSER 200ML
SENSYSES LIPOSOMAL CLEANSER 200ML - پاک کننده کلاسیک سِنسی سِس
پاک کننده کلاسیک سِنسی سِس

SENSYSES LIPOSOMAL CLEANSER 200ML
©2019 Poober LLC. All Rights Reserved.
Developed by KAREN PARDAZ