کا-ویت

گروه محصولات تخصصی ضد لک سِسدرما که برای برطرف کردن نوعی از لک های پوستی که به واسطه تجمع خون در نواحی مختلف بدن و به شکل کبودی ظاهر شده اند، طراحی شده است.
  طبقه بندی محصولات
K-VIT DARK CIRCLE SERUM  - سرم ضدتیرگی کا-ویت
سرم ضدتیرگی کا-ویت

K-VIT DARK CIRCLE SERUM
©2020 Poober LLC. All Rights Reserved.