قلم ضد لک دپیدرم
قلم ضد لک دپیدرم
ضد لک های موضعی
خرید آنلاین نمایندگی های فروش

 لک را به خوبی برطرف می نمایدCXاین محصول مناسب لک های موضعی دست صورت و دکلته می باشد وبواسطه داشتن ترکیب ضد لک انحصاری 

وترکیب لایه بردار این محصول درمان لک ها را سریع تر می نماید.بعلاوه این محصول دارای عوامل ضد التهاب قوی از جمله آب معدنی اوریاژ می باشد

محصولات مکمل