ضدآفتاب های فتو اولترا ۱۰۰

وقتی پوست شما به چیزی بیشتر از حفاظت نیاز دارد!

ایزدین فتواولترا 100 ضدآفتاب اسپات (پیشگیری از ایجاد لک) و اکتیو یونیفای

پیشگیری از ایجاد و تجمع غیریکنواخت ملانین

تحت بعضی از شرایط محیطی یا با قرار گرفتن پوست حساس در برابر آفتاب، اشعه UVA باعث تغییراتی در رنگدانه پوست می شود که فراتر از قرمز شدن و آفتاب سوختگی است. در این گونه موارد ، بعضی از ملانوسیت ها ملانین بیشتری تولید می کنندکه به طور غیر یکنواخت در بعضی نواحی پخش می شوند.

ایزدین فتو اولترا100  اسپات

با حداکثر حفاظت SPF 100  و  PPD 61

3 برابر  سایر ضدآفتاب های با +SPF50 از پوست در برابر ایجاد لک محافظت می کند.

توضیحات بیشتر…

ایزدین فتو اولترا100  اکتیو یونیفای

با حداکثر حفاظت PPD 49 ، SPF 106

کمک به کاهش و پیشگیری از لک ناشی از آفتاب

25% کاهش در اندازه و شدت ملاسما

روشن کننده و یکنواخت کننده رنگ پوست

2 برابر یک ضدآفتاب با +SPF50 از پوست در برابر ایجاد لک محافظت می کند.

دارای کمپلکس ضدلک DP3

ضد لک موضعی موثر با اثر 3 گانه PKEK

توضیحات بیشتر…