تحقیقات سین بیونیم بر مصرف محصولات زیبایی بهداشتی متناسب با باکتری های موجود در سطح پوست ما (میکروبیوتا) و همینطور مکانیسم های دفاعی پوست متمرکز است که با حفظ سلامتی پوست سبب حفظ و نگهداری زیبایی طبیعی آن می شوند.

از وقتی که علم میکروبیولوژی کشف کرد که سلامتی ما به تعادل میکروبیوتای آن بستگی دارد، شاهد انقلابی اساسی بوده ایم. در حالیکه مدت های طولانی روند تحقیقات به دلیل ناتوانی در کشت باکتری در محیط آزمایشگاهی محدود شده بود، اکنون با پیشرفت تکنیکی در تعیین توالی ماده ژنتیک، تحقیقات در زمینه میکروبیوتا تازه آغاز شده است

امروزه علاقه روز افزون نسبت به تحقیقاتی وجود دارد که به درک و توصیف مبنای تداخل میکروبیوتا-میزبان طبیعی، تداخل میان خود میکروارگانیسم ها و همچنین تاثیر آنها برسلامتی ما کمک می کند.

درست مشابه نتایج اغلب مطالعات گسترده روی میکروبیوتای روده، میکروبیوتای پوست ما نیز به عنوان لایه محافظ اصلی در برابر عفونت های پوست عمل می کند و نقش مؤثری در سلامتی و زیبایی پوست ما بنا دارد.

در حال حاضر می دانیم که این میکروبیوتا تکامل یافته است و مشخصه فرد میزبان و بیماری های زمینه ای وی می باشد. تعادل میکروبیوتا بستگی به مکانیسم ها و قوانین پیچیده ای دارد که نه تنها از آنها در برابر ویروس ها بلکه در برابر حملات همنوعانشان نیز دفاع می نماید. میکرو ارگانیسم هایی که روی پوست ما کلونی تشکیل می دهند در هماهنگی کامل با ما زندگی می کنند و در حالت طبیعی منجر به بروز بیماری نمی شوند. حضور آنها ما را از عوامل ناخواسته مهاجم محافظت می نماید ودر برابر باکتری های بیماری زا سد دفاعی می سازد. گونه های مختلف باکتری ها میزبان خود را بر اساس میزان رطوبت، شوری، دما، اسیدیته (PH)، تعریق و محتوای سبوم انتخاب می کنند. قسمتی از پوست که آنها جهت اقامت برمی گزینند میزبان آنها محسوب می شود.

*  میکروبیوتا به تمامی میکرو ارگانیسم ها، باکتری ها، ویروس ها، انگل ها، غیر پاتوژن ها و به اصطلاح قارچ های کامنسالی اطلاق می شود که در بخش های مختلف بدن نظیر روده، دهان، بینی، … و حتی پوست ما زندگی می کنند. کلمه میکروبیوم به همه ژنهای موجود در یک میکروبیوتا بدون در نظر گرفتن ترکیب میکروبی آن اشاره دارد.

نقش محافظتی باکتری “مفید”

لابراتوارهای سین بیونیم به طور ویژه به استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس علاقه مند هستند که یکی از فراوان ترین باکتری های موجود در میکروبیوتای پوست می باشد. درمطالعات جدید مشخص شده است که این باکتری به طور متقابل هم در حفاظت از پوست و هم در حفظ تعادل میکروبیوتای آن نقش فعال دارد.

این باکتری “مفید” نه تنها به پوست را آسیب نمی رساند بلکه پپتیدهای آنتی میکروبیال نیز تولید می کند که برای سایر میکرو ارگانیسم ها نظیر استافیلو کوکوس اورئوس سمی هستند.

حتی اپیدرم پوست نیز رشد این باکتری را تقویت می کند تا حفاظت بیشتری برای پوست در برابر باکتری پاتوژن (که منجر به بیماری می شود) تأمین نماید.

این باکتری همچنین می تواند تمام سیستم های دفاعی پوست را از طریق فعال سازی سیستم های دفاعی ایمنی تقویت نماید.

در پایان، این باکتری به فعال شدن TLR (گیرنده های هشدار ایمنی ذاتی) کراتینوسیت کمک می کند تا پوست را به ترشح عوامل دفاعی آنتی میکروبیال خود قادر سازد.

به هر حال، برای نگهداری این محافظت، مهم است که جمعیت باکتری های “مفید” متنوع و متعدد باشند.

و با افزایش سن، و نیز استرس و تماس با آلودگی محیطی، تنوع میکروبیوتای ما کاهش می یابند و نقش دفاعی آن ضعیف می شوند.

تحقیقات سین بیونیم

به جای تلاش برای افزودن باکتری زنده به پوست که اغلب عمل حساسی می باشد، تحقیقات سین بیونیم بر یک مکانیسم مولکولی متمرکز شد تا دریابد پوست چگونه باکتری خوب وبد را از هم متمایز می کند و اینکه باکتری خوب چگونه به نحو مفید کار می نماید و از پوست ما محافظت می کند و ایمنی ما را تقویت می نماید.

برپایه این مشاهدات، سین بیونیم یک کمپلکس فعال به نام  پرو-بی 3  را ارائه داد که یک ترکیب انحصاری از عواملی است که فعالیت باکتری مفید را تحریک می نمایند و سیستم های دفاعی طبیعی پوست را تقویت می نمایند.

این کمپلکس به طور هم زمان در 3 سطح عمل می کند:

  • قدرت اثربخشی باکتری های مفید پوست را تقویت می کند
  • سیستم های دفاعی ایمنی اپیدرم را تحریک می کند
  • و در آخر، با افزایش ساخت اتصالات محکم بین سلولی و پروتئین های ضروری لایه شاخی، سد فیزیکی پوست را تقویت می نماید.

در مشارکت با لابراتوارهای تحقیقی اروپایی، سین بیونیم تلاش می کند تا عامل جدیدی را ارائه دهد که بتواند توانایی های دفاعی طبیعی پوست ما را تقویت نماید و آن را مدت طولانی تری زیبا نگه دارد.