حمایت از آموزش و پرورش زنان

پروژه 2017-2018 در “زیبا سازی رویاها”

در هند بسیاری از زنان جوان اقوام محروم، از آموزش و پرورش بهره مند نیستند و از داشتن فرصت های شغلی محروم می باشند.

لابراتوارهای سین بیونیم متعهد شده اند تا به زیبا نمودن رویاهای افرادی که زندگی روزانه آنها اغلب با سختی همراه است کمک نمایند.
با حمایت از پروژه  “زیباسازی رویاها”   توسط   “کمک و عمل”   ما به بهبود موقعیت اجتماعی و حرفه ای  120 زن جوان در هند کمک می کنیم.

4 ماه آموزش جهت تقویت رشد فردی و اعتماد به نفس و همچنین جهت آغاز کارآفرینی.