مرطوب کننده و مغذی
کلد کرم
کلد کرم
مرطوب کننده و محافظ
پوست خشک و حساس
گزموز سرات
گزموز سرات
امولیانت مغذی و التیام بخش
پوست خشک و مستعد اتوپی
کرم گزموز 400 میل
کرم گزموز 400 میل
امولیانت و بازسازنده چربی پوست
پوست خشک و خیلی خشک
کرم دست آب معدنی
کرم دست آب معدنی
مرطوب کننده دست
هر نوع پوست