گزموز
گزموز صورت
گزموز صورت
مرطوب کننده و مغذی صورت
پوست خشک و خیلی خشک
گزموز کرم
گزموز کرم
امولیانت و بازسازنده ی چربی پوست
پوست های خشک و خیلی خشک
گزموز کرم 400 ml
گزموز کرم 400 ml
امولیانت و بازسازنده چربی پوست
پوست خشک و خیلی خشک
گزموز سیندت
گزموز سیندت
ژل – کرم پاک کننده ملایم
پوست بسیار خشک و مستعد اتوپی
گزموز روغن شوینده
گزموز روغن شوینده
شوینده پوست صورت و بدن
پوست خشک و خیلی خشک
گزموز سرات
گزموز سرات
امولیانت مغذی و التیام بخش بسیار قوی
پوست خشک ،خیلی خشک و مستعد اتوپی
گزموز لب
گزموز لب
استیک ترمیم کننده لب فاقد عطر
لب های خشک و آسیب دیده