نمایندگی های معتبر فروش تهران

منطقه 22

داروخانه شهاب-نماينده *(شهاب مزداراني )
داروخانه دکتر پريسا نصيري- چيتگر (پريسا نصيري)
فروشگاه لبخند- چيتگر -نماينده