تایید اصالت کالا


تمام محصولات شرکت پوبر دارای کد و برچسب اصالت وزارت بهداشت می باشند

بررسی اصالت از طریق تلفن گویا:

برای كنترل اصالت محصول خود توسط سامانه تلفن گويا، پس از كنترل برچسب از لحاظ مخدوش و پاره نبودن آن، لطفاً با دقت قسمت قابل خراشيدن روي برچسب را بخراشيد (توسط ناخن، لبه سكه و غيره) تا اعداد كد اصالت (16 رقمي) كه زير برچسب قرار دارد نمايان گردد.

در ادامه پس از گرفتن شماره تلفن 66786076 (شهرستانها با كد 021) توسط تلفن (همراه يا ثابت) و اتصال به سامانه تلفن گويا، مراحل كنترل كد اصالت را بترتيب پيام هاي اعلام شده توسط سيستم اجرا نمائيد.

كد اصالت (16 رقمي)را بطور کامل و با دقت مي بايست ارسال نمود.


بررسی اصالت از طریق پیامک:

شما می توانید با ارسال پیامک به شماره 20009425 یا 3000288  پس از دریافت یکی از چهار پاسخ تایید، تایید مشروط ، یا جمع آوری از اصالت محصول خریداری شده خود مطمئن شوید.

لازم به ذکر است علاوه برکد و برچسب اصالت وزارت بهداشت ، نام داروخانه و کد نمایندگی نیز بر روی جعبه توسط لیزر حک شده است