برای نمایش لیست نمایندگی های مورد نظر کلیک کنید

نمایندگی های معتبر فروش تهران

منطقه چهارده

ردیف نام نشانی تلفن
1 داروخانه دکتر مریم ایروش خ پيروزي نرسيده به خ پرستار روبروي خ اول نيروي هوايي پ 300 77463775
2 داروخانه دکتر بيرامي تهران-خ پيروزي ابتداي خ 5 نيروي هوايي پ 22 فروشگاه مسيح 33151069
3 داروخانه دکتر اسماعيليان تهران-خ پيروزي -بلوار ابوذر- پل پنجم- پلاک 349 33199829
4 داروخانه ابيانه تهران-خ پيروزي - بلوار ابوذر پل دوم بلوار ائمه اطهار پ164 روبرو پارک 33064341
5 داروخانه اوجا تهران-خ پيروزي-خ نبرد-چهارراه نبي اکرم 33196688
6 داروخانه ايرانپور(محمد جواد ايرانپور ) تهران-پيروزي-بلوارابوذر-بعدازپل دوم-نبش شهروي-پلاک2 33800741-33823848-33
7 داروخانه آبنوس(م) تهران-بلوارابوذر نبش خيابان زمزم شماره 807 33182019
8 داروخانه پرستار( سيد محمد حسن شيوا ) تهران-پيروزي-چهارراه کوکا کولا-خ نبرد-بعد از چهارراه فرزانه-نبش ک جوانمرد 77479037-77409366
9 داروخانه پور لشگري تهران-خ پيروزي - بعد از چهارراه کوکاکولا 77161107
10 داروخانه پيروزي (محمد شفيعي ) تهران-پيروزي - بلوار ابوذر - نرسيده به پل اول - نبش کوچه پنجم غربي 33349972-33332242
11 داروخانه تمدن(مجتبي نصيري ) تهران-خ پيروزي ايستگاه چهارصد دستگاه - پلاک 836- پلاک 74 33349675
12 داروخانه ثمر بخش تهران-ميدان شهدا-سه راه شکوفه-ميدان کلانتري-خ کرمان-جنب بيمارستان مردم 33704327
13 داروخانه حسن زاده (رويان پيروزي) تهران-اتوبان محلاتي-خ اکبر آبادي جنوبي 33194683
14 داروخانه دکتر بني فاطمه- پيروزي (حميد بني فاطمي) تهران-خ پيروزي - خ نبرد - خ قيام - پ45 33317133
15 داروخانه دکتر تمهيدي- پيروزي (بيان تمهيدي) تهران-پيروزي خ اشارات ک شهيد حسين مير هاشمي خ شفا خ شهيد نيکزاد پ 22 داخل درمانگاه فرهنگيان 33787735
16 داروخانه دکتر سارا نصيري- محلاتي (سارا نصيري) تهران-پيروزي- ميدان بروجردي- خ پور عبدي- نبش کوچه شهيد فيض آبادي- پ 141 33699865
17 داروخانه دکتر سنگپور- نبرد (مينا سنگپور) تهران-اتوبان محلاتي غرب- خ گيلکي شمالي- کلينيک شهرداري منطقه 14 36601428
18 داروخانه دکتر شعباني- نبرد (پري ناز شعباني) تهران-خ پيروزي- خ نبرد شمالي- چهارراه فرزانه- پارک گل نما- پلاک 3- ط 1 33062479
19 داروخانه دکتر عبدي- نبرد (محبوبه عبدي) تهران-پيروزي- نبرد- بعد از چهارراه ائمه اطهار- نبش کوچه حبيب خياط بصره- پ 359- ط همکف 33782353
20 داروخانه دکتر هرانده- پيروزي (مهدي هرانده) تهران-پيروزي- خ نبرد شمالي- خ شهيد داود آبادي غربي(چهارراه فرزانه سابق)- نبش کوچه کمالي- پ 252 33676428
21 داروخانه دکتر ابو عليزاده (سيامک ابوعليزاده) تهران-پيروزي- خ شکوفه- روبروي بازار تره بار- نبش قمصري- پ 94- ط 1 77463775
22 داروخانه دکتر گوکلني (مريم گوکلني) تهران-خ پيروزي- نرسيده به خ پرستار- روبروي خ اول نيروهوايي- پلاک 300 33168111
23 داروخانه رازي-17 شهريور(نسرين اخوان خزازي ) تهران-خ پيروزي- خ نبرد شمالي- روبروي سازمان آب- کوچه منوچهر محمودي- پلاک 40 33706444
24 داروخانه رکسانا(فرزاد کبارفر ) تهران-خ17شهريور آيت الله سعيدي - روبروي کلانتري 114 33105591
25 داروخانه روحاني مقدم-17شهريور( بدرالسادات روحاني ) تهران-پيروزي-خ شاه آبادي-پايين ترازپارک گل نما-پلاک 207 33678497
26 داروخانه سپهري تهران-17 شهريور - چهارراه دروازه دولاب- نرسيده به ميدان شکوفه-پلاک 64 33333127
27 داروخانه سليمانيه تهران-پيروزي-سه راه سليمانيه-روبروي پمپ بنزين- پلاک 1 33174142
28 داروخانه سليمي- محلاتي تهران-اتوبان آهنگ-خ دهم فروردين-بعد از ميدان امام حسن مجتبي-ميدان شهداي تفحص -
29 داروخانه صبور( رمضان صبور ) تهران-اتوبان محلاتي-خيابان ميثم(مير هاشمي)-پ57 33174291
30 داروخانه فعال کيش (فاطمه فعال کيش) تهران-خيابان پيروزي-ميدان سرآسياب-خيابان شهيدکندي(ميدان موتورآب) 33357179
31 داروخانه کيميا پارس تهران-پيروزي- خ شکوفه- م شکوفه- خ دژکام- نبش کوچه دوست- پلاک 97 33723419
32 داروخانه کيوان(م) تهران-17شهريور-خيابان آيت ال... سعيدي-ميدان آيت ال... سعيدي 33342781
33 داروخانه مانا(فرات)-پيروزي(مسعود بشارتي ) تهران-ميدان شهدا - اول خ پيروزي - خ شکوفه - چهارراه فلاح 33301918
34 داروخانه مدائن تهران-ميدان شهدا - خ پيروزي - ايستگاه صد دستگاه - روبروي ستاد نيروي هوايي - پلاک 605/2 3335094
35 داروخانه منشور نو- پيروزي (يوسف جنتي) تهران-پيروزي - سه راه سليمانيه-روبروي خ غزائري-ساختمان 449 33178236
36 داروخانه مهارتي تهران-پيروزي- خ پرستار- ميدان 13 آبان- پ 90 33337748
37 داروخانه مير تهران-خيابان پيروزي -ابتداي خيابان شکوفه -جنب مسجدرحمتي-نبش کوچه شاهين پلاک 26 33729666
38 داروخانه روشن تهران-17 شهريور-پايين تر از غياثي-روبروي اتوبان قيام 33352988
39 داروخانه دکتر نسترن ذوالفقاري- پيروزي (نسترن ذوالفقاري) تهران-خ پيروزي غرب به شرق روبروي ستاد فرماندهي نيروي هوايي ارتش بين ک حافظ و قويمي پ 594 33065681
40 داروخانه دکتر صفاري تهران-پيروزي- بلوار ابوذر- خ ائمه اطهار- نبش کوچه شهيد باقري- پ 110 22571285
41 داروخانه مسعود تهران-خ پيروزي بلوار ابوذر بعد از پل اول خ يکم شرقي پ 16 33692017
42 داروخانه دکتر ادبدار تهران-خ 17 شهريور نرسيده به ميدان خراسان خ شهيد داود عجب گل پ 241 77166343
43 داروخانه دکتر دامغاني تهران-خ پيروزي چهارراه کوکاکولا خ نبرد جنوبي خ شهيد داوودابادي خ شهيد افراسيابي نبش کوچه برقعي پ 369 33184556
44 داروخانه دکتر مينا جعفرزاده تهران-خ پيروزي خ پرستار بعد از چهارراه نساجي پ 349 33685502
45 داروخانه دکتر مصطفي حبيبي تهران-امام علي جنوب خروجي خاوران غرب خ شيرازي پ 95 33182929
46 داروخانه دکتر رفيعي تهران-پيروزي - بلوار ابوذر بعد از پل دوم - نبش شهرري - پ 678 33707002
47 داروخانه دکتر حميدرضا کيوانفر تهران-ميدان خراسان - ابتداي خيابان خاوران - روبروي پمپ بنزين خ شهيد بابک 8 ساختمان پزشکان سودي 33331771
48 داروخانه دکتر کاميار رمضاني تهران-پيروزي روبروي بيمارستان فجر پ 640 33082418
49 داروخانه دکتر مشايخي تهران-پيروزي شاه آبادي روبه روي داورزني پ 113 33160277
50 داروخانه دکتر سليماني تهران-نبردشمالي پايين ترازچهارراه فرزانه روبروي درمانگاه ولي عصر پلاک 354 33684327
51 داروخانه دکتر اميد نصيري تهران-خ 17 شهريور پايينتر از پل آهنگ نبش کوچه پروين صفا جنب آزمايشگاه شهبازپلاک 941 33357942
52 داروخانه دکتر معمار تهران-خ پيروزي خ شکوفه جنب بن بست قريب پ 207 77437120
53 داروخانه صوفي بروجردي علوي تهران-خ پيروزي بين بلوار ابوذر و خ گلستان پ 60 77167403
54 داروخانه اطمينان-نماينده*(قربان آهنگر ورنايي تهران-خ پيروزي خ نبرد شمالي خ شهيد داودآبادي خ شهيد افراسيابي نبش ک برقعي پ 369 ط همکف 77434159
55 داروخانه شکوفه-نماينده *(شمس السادات پاک سرشت تهران-خ پيروزي - روبروي خ سوم نيروي هوايي 77470579
56 داروخانه طهمورث(بهشت)-نماينده (حسن يزداني دماوندي) تهران-خ پيروزي - جنب خ مقداد - پلاک 937 33026452
57 داروخانه عليزاده- ابوذر-نماينده- بابک عليزاده تهران-اتوبان محلاتي-مخبر جنوبي-چهارراه عارف- پلاک 194 33152978
58 فروشگاه آتنا تهران-بلوار ابوذر-بين پل چهارم و پنجم-نبش مسجد جامع ابوذر 33018593
59 فروشگاه ماهرخ تهران-اتوبان محلاتي-خ مير هاشمي(ميثم)-پاساژ گلها 77485230
60 فروشگاه مون (ماه) تهران-خ پيروزي-روبروي خ پنجم نيروي هوايي-پاساژ گلبرگ -
61 فروشگاه قائم(2)- پيروزي -نماينده تهران-خيابان پيروزي - نبش خيابان پرستار پ 258 33168695